58, Donghai Road, Yangzijiang International Chemical & Industrial Park, Zhangjiagang, Jiangsu, 215634, P.R. of China

TEL:86-512-5631-9010 
FAX:86-512-5631-9013