No.89 Xin Tao Road, Zhong Gu Town, Qingpu, Shanghai, 201707, P .R. of China
TEL 86-21-5979-3472
FAX 86-21-5979-3472