คุณสมบัติของตำแหน่งงาน (The job qualifications of the position)

Title : Staff

Section : Pricing Team

Division : Ocean Freight

Qualification Requirements: –

 • Male or Female, age of not over 35 years.
 • Bachelor’s degree in business or related field.
 • Experience in good connection with various shipping lines.
 • Experience of all shipping lines routing and strengths of each shipping line’s trade lanes.
 • Experience on negotiating of ocean freight pricing, and issuing quotation to clients.
 • Experience in coordinating with overseas agent, sales team, customer service.
 • Understand ocean freight inquiries as well current incoterms®2020.
 • Experience in planning and implementing sales strategies.
 • Excellent written and verbal communication skills.
 • Dedication to providing great customer service.
 • Optional: To know operation works i.e. Break Bulk, Roro, OOG, Tank Container, Dangerous Goods, Bill of Entry.

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

1.Checking & negotiation of ocean freight from shipping lines and cost control.
2.To respond all inquiries.
3.To Communicate with overseas agents regarding all inquiries.
4.To issue quotation to clients and overseas agent.
5.To co-ordination with all operation team for inquiries purpose.

Allowances:

ประกันชีวิตกลุ่ม (Group Life Insurance)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
เครื่องแบบพนักงาน (Uniform)
โบนัสประจำปี (Bonus)
ประกันสังคม (Social Security)